Chính sách cookie

Cookie là những tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính, điện thoại di động, hoặc máy tính bảng) khi bạn truy cập vào trang web. Cookie này giúp chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web của chúng tôi:

2. Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là những cookie mà chúng tôi thiết lập trên thiết bị của bạn để cung cấp cho bạn các tính năng cơ bản của trang web. Cookie cần thiết này không thu thập thông tin cá nhân về bạn.

  • Cookie đăng nhập: Giúp chúng tôi nhớ bạn khi bạn đăng nhập vào trang web.
  • Cookie ngôn ngữ: Giúp chúng tôi nhớ ngôn ngữ bạn đã chọn.
  • Cookie phiên: Lưu trữ thông tin về phiên làm việc của bạn trên trang web.

3. Cookie không cần thiết

Cookie không cần thiết là những cookie không cần thiết để cung cấp cho bạn các tính năng cơ bản của trang web, nhưng giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm của bạn.

  • Cookie phân tích: Thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và cung cấp báo cáo thống kê.
  • Cookie tiếp thị: Theo dõi hoạt động tiếp thị của chúng tôi và cung cấp quảng cáo phù hợp với bạn.
  • Cookie của bên thứ ba: Một số cookie có thể được thiết lập bởi bên thứ ba khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi.