Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web fun88-casino.click, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng trang web ngay lập tức.

Trang web fun88-casino.click được cung cấp như là một dịch vụ cho việc truy cập và sử dụng cá nhân của bạn, và chỉ được sử dụng với mục đích hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố, trục trặc kỹ thuật hoặc thiệt hại phát sinh do việc truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Nội dung

Các thông tin và tài liệu hiển thị trên trang web fun88-casino.click có tính chất chung và chỉ mang tính chất thông tin. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nội dung. Bạn tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng thông tin từ trang web này và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

Các liên kết đến các trang web bên ngoài có thể được cung cấp cho tính tiện ích của bạn. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài này. Việc truy cập các trang web bên ngoài này hoàn toàn do sự kiểm soát và rủi ro của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web fun88-casino.click, bao gồm nhưng không giới hạn đến, văn bản, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh và biểu tượng là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn không được sao chép, tái bản, sửa đổi, công bố hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Tất cả các thương hiệu, tên thương mại và biểu tượng được sử dụng trên trang web này là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba liên quan. Bất kỳ việc sử dụng chúng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.

Bảo mật

Trang web fun88-casino.click cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật thông tin khi truyền qua Internet hoặc từ các bên thứ ba.

  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn chỉ khi bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được sử dụng chỉ cho mục đích đã nêu trong chính sách bảo mật của chúng tôi.